معرفی

مشخصات فردی

حسن پهلوانزاده

نام - نام خانوادگی : حسن   پهلوانزاده

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی
رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : انگلستان (دانشگاه لیدز)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر

مرتبه علمی : استاد

پایه : 31

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1374-06-01

حسن پهلوانزاده
حسن پهلوانزاده

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر
مرتبه علمی :
    استاد
^